آمفی تئاتر

سالن همایش تلاش با ظرفیت بالغ بر 300 نفر برای برگزاری سخنرانی – کنفراس – کنگره – مجامع عمومی و همچنین برگزاری کنسرت و نمایش مناسب است. چیدمان مناسب و راحت صندلی ها، برگزاری برنامه های تخصصی را امکانپذیر نموده است.