سالن کنفرانس با ظرفیت حدود 50 نفر مجهز به میکروفن های تکنفره و با قابلیت ضبط صدا و دارای ویدئو پروژکتور و پرده نمایش می باشد. این امکانات در کنار خدمات حرفه ای مرتبط، برگزاری نشست های علمی - تخصصی را سهل می سازد.