مجموعه فرهنگی، ورزشی تلاش

 

  • مجموعه فرهنگی و ورزشی تلاش

  • انتصاب جناب آقای سید محمدباقر میرنیا به مدیریت مجموعه تلاش


برخی از امکانات مجموعه تلاش

  • اینترنت رایگان

  • سال‌های سال سابقه

  • موقعیت خاص جغرافیایی

  • فضای مناسب باز

  • پارکینگ

  • امکانات آموزشی